Wczesne objawy zakłóceń procesu nabywania systemu językowego

Main Article Content

Jagoda Cieszyńska-Rożek
https://orcid.org/0000-0002-4411-1568

Abstrakt

The article discusses the prodromal signs of language system acquisition disorders, allowing to start early stimulation of infants. The results of the diagnosis of developmental disorders of a group of infants (n=7) from 2 to 6 months of age are presented to which effective auditory and visual stimulation was applied, are presented. The speech development of two neurotypical children stimulated prenatally by the auditory program applied to the infants is presented. These children received the same stimulation in infancy as the children in the experimental group, in order to test its effectiveness. The dynamic speech development of these children made it possible for them to learn to read early using the simultaneous‑sequential method before starting preschool education. The ability to read had a positive impact on intellectual development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cieszyńska-Rożek, J. (2023) „Wczesne objawy zakłóceń procesu nabywania systemu językowego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 61–72. doi: 10.24917/20831765.18.4.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Allen J.S., 2011, Życie mózgu. Ewolucja człowieka i umysłu, tłum. K. Dzięcioł, Warszawa.
Google Scholar

Bergelson E., Swingley D., 2012, At 6–9 months, human infants know the meaningsof many common noun, „Psychological And Cognitive Science” 109 (9), s. 3253–3258, DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1113380109.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2013, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2021, Speech development in polish children abroad – normative phenomena or developmental disorders?, [w:] „Nowa Logopedia” 10: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy, red. H. Pawłowska‑Jaroń, A. Siudak, Kraków, s. 13–26.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2022a, Neurośrodowiskowe przyczyny opóźnionego rozwoju mowy w wieku niemowlęcym, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 29 (49), nr 1, s. 176–196.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2022b, Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Język, Kraków.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., 2023, Symultaniczno‑Sekwencyjna Nauka Czytania. 20 lat później, Kraków.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., Korendo M., 2021a, Bilingual children with Asperger syndrome diagnostic difficulties, [w:] „Nowa Logopedia” 10: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy, red. H. Pawłowska‑Jaroń, A. Siudak, Kraków, s. 27–42.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., Korendo M., 2021b, Dymensjonalna diagnoza rozwoju dziecka, Kraków. Dehaene S., 2023, Świadomość i mózg. Odczytywanie kodu naszych myśli, tłum. D. Rossowski, Kraków.
Google Scholar

Eliot L., 2010, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, tłum. A. Jankowski, Poznań.
Google Scholar

Everett D.L., 2019, Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, tłum. A. Tuz, Warszawa.
Google Scholar

Ferjan‑Ramirez N., Kuhl P.K., 2017, The brain science of bilingualism, „Young Children” 72, s. 38–44.
Google Scholar

Ferjan‑Ramirez N., Ramirez R.R., Clarke M., Taulu S., Kuhl, P.K., 2017, Speech discrimination in 11-month‑old bilingual and monolingual infants: a magnetoencephalography study, „Developmental Science” 20(1), DOI: https://doi.org/10.1111/desc.12427.
Google Scholar

Haman E., 2017, Wczesny rozwój leksykalny: środowiskowy kontekst i poznawcze konsekwencje, [w:] Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, red. M. Kurowska, J. Zawadka, Warszawa, s. 28–44.
Google Scholar

Johnson M., de Haan M., 2018, Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie, tłum. A. Niedźwiecka, Gdańsk.
Google Scholar

Kandel E.R., 2020, Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych, tłum. D. Rossowski, Kraków.
Google Scholar

Kuhl P.K., 2010, Brain Mechanisms in Early Language Acquisition, „Neuron Review” 67, s. 713–727.
Google Scholar

Leffel K., Suskind D., 2013, Parent‑directed approaches to enrich the early language environments of childern living in poverty, „Seminars in Speech and Language” 34(4), s. 267–278.
Google Scholar

Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatyczno‑fonologiczne), Gdańsk.
Google Scholar

Milewski S., 2017, Mowa kierowana do małych dzieci – charakterystyka leksykalna, [w:] Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, red. M. Kurowska, J. Zawadka, Warszawa, s. 45–63.
Google Scholar

Nisbett R.E., 2010, Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ, Sopot.
Google Scholar

Ramirez N.F., Lytle S.R., Kuhl P., 2020, Parent coaching increases conversational turns and advances infant language development, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 117(7), s. 3484–3491, DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1921653117.
Google Scholar

Ramírez‑Esparza N., García‑Sierra A., Kuhl P.K., 2017, Look Who's Talking NOW! Parentese Speech, Social Context, and Language Development Across Time, „Frontiers in Psychology” 8, s. 1–12, DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01008.
Google Scholar

Romeo R.R., Segaran J., Leonard J.A., Robinson S.T., West M.R., Mackey A.P., Yendiki A., Rowe M.L., Gabrieli J.D.E., 2018, Language Exposure Relates to Structural Neural Connectivity in Childhood, „Journal of Neuroscience” 38(36), s. 7870–7877, DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0484-18.2018.
Google Scholar

Rybakowski F. i in., 2014, Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie, „Psychiatria Polska” 48(4), s. 653–66.
Google Scholar

Suskind D., Suskind B., Lewinter‑Suskind L., 2015, Thirty Million Words. Building a Child’s Brain, New York.
Google Scholar

Tomalski P., Dopierała A., 2018, Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy niemowląt, „Polskie Forum Psychologiczne” XXIII, nr 1, s. 64–77.
Google Scholar

Tomasello M., 2003, Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych?, tłum. W. Kubiński, [w:] Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, red. E. Dąbrowska, W. Kubiński, Kraków, s. 144–222.
Google Scholar

Wysocka J., Golec K., Pluta A., 2020, Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań, „Polskie Forum Psychologiczne” XXV 1, s. 21–39.
Google Scholar