Obcość i rodzimość w przekładzie literackim. Leokadia Styrcz‑Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Wydawnictwo Pigonianum, Krosno 2022, ss. 189

Main Article Content

Aurelia Kotkiewicz
https://orcid.org/0000-0003-4210-4257

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotkiewicz, A. (2023) „Obcość i rodzimość w przekładzie literackim. Leokadia Styrcz‑Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Wydawnictwo Pigonianum, Krosno 2022, ss. 189”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 327–330. doi: 10.24917/20831765.18.23.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Berman A., 2009, Przekład jako doświadczenie obcego, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, tłum. U. Hrehorowicz, Kraków, s. 247–264.
Google Scholar

Dąmbska‑Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładu, Częstochowa.
Google Scholar

Nabokov V., 1987, Rosyjska literatura, cenzorzy, czytelnicy, Kraków.
Google Scholar

Niziołek R., 2014, Cztery razy Don Juan. Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera, Kraków.
Google Scholar

Stawarz B., 2018, Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku, Kraków.
Google Scholar

Venuti L., 2009, Przekład, wspólnota, utopia, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, tłum. M. Heydel, Kraków, s. 265–294.
Google Scholar

Wierzbicka A., 2012, Język i metajęzyk. Kwestie kluczowe w badaniach nad emocjami, [w:] Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa, s. 245–280.
Google Scholar