Językoznawstwo – dyscyplina humanistyczna

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

The author of the article proves the existence of a strict connection between the broadly un- derstood humanities and the areas of linguistic research that refer back to the cultural, com- munication, and in part also the structuralist paradigms. In order to substantiate his thesis, the author provides examples of such connections, with particular emphasis on the character and outcomes of research conducted by Krakow-based linguists.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2016) „Językoznawstwo – dyscyplina humanistyczna”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5156 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartmiński J., 2001, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 13–22.
Google Scholar

Baudouin de Courtenay J., 1922, Zarys historii języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Cybulski M. (red.), 2015, Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., Łódź.
Google Scholar

Furdal A., 1977, Językoznawstwo otwarte, Opole.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1982, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa.
Google Scholar

Norwid C., 1971, Pisma wszystkie, t. 9: Listy, Warszawa.
Google Scholar

Walczak B., 2016, Językoznawstwo – przodująca pod względem metodologicznym dyscyplina humanistyczna, „Artes Humanae”, t. 1, s. 87–96.
Google Scholar

Zabrocki L., 1963, Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego, cz. 1: Prehistoria języka niemieckiego, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Google Scholar