Redaktorzy tematyczni tomu 14: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk

Tom dedykowany Pani Profesor Józefie Kobylińskiej.

Opublikowane: 2019-12-23

Koldras Lacki na Turbaczu

Leszek Bednarczuk

20-23

Szybkość tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej – na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego

Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska

128-141