Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, ss. 483

Main Article Content

Renata Dźwigoł
https://orcid.org/0000-0002-9780-6750

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dźwigoł, R. (2019) „Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, ss. 483”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 292–297. doi: 10.24917/20831765.14.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Adamowski J., Tymochowicz M. (red.), 2018, Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, Lublin.
Google Scholar

Baraniewski W., 2004, Kuchnia i stół w polskim dworze, Warszawa.
Google Scholar

Bockenheim K., 2003, Przy polskim stole, Warszawa.
Google Scholar

Burszta J., 1950, Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Warszawa–Lublin.
Google Scholar

Czerwiński T., 2008, Pożywienie ludności wiejskiej na północnym Mazowszu u schyłku XIX i w XX wieku, Ciechanów.
Google Scholar

Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J., 2015, Wzory jedzenia a struktura spo łeczna, Warszawa.
Google Scholar

Drożdż A., Stolična R. (red.), 2010, Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, Cieszyn–Katowice–Brno.
Google Scholar

Drzał-Sierocka A. (red.), 2014, W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej, Gdańsk.
Google Scholar

Eichstaedt J. (red.), Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, Ożarów.
Google Scholar

Gęsina T., Wilczek W. (red.), 2018, Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, Katowice.
Google Scholar

Gorgol Z., 1998, Lubelska kuchnia regionalna, Lublin.
Google Scholar

Jędrzejewski P., Magiera P., Skrężyna K., Szuster G. (red.), 2016, Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, Kraków.
Google Scholar

Kamler A., Pietrzkiewicz D., Seroka K. (red.), 2018, Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, Warszawa.
Google Scholar

Kowalska-Lewicka A. (red.), 1973, Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków.
Google Scholar

Kowalski P. (red.), 1998, Oczywisty urok biesiadowania, Wrocław.
Google Scholar

Kowalski P., 2000, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław.
Google Scholar

Kowalski P., 2002, Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce, Wrocław.
Google Scholar

Adamowski J., Tymochowicz M. (red.), 2018, Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, Lublin.
Google Scholar

Baraniewski W., 2004, Kuchnia i stół w polskim dworze, Warszawa.
Google Scholar

Bockenheim K., 2003, Przy polskim stole, Warszawa.
Google Scholar

Burszta J., 1950, Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Warszawa–Lublin.
Google Scholar

Czerwiński T., 2008, Pożywienie ludności wiejskiej na północnym Mazowszu u schyłku XIX i w XX wieku, Ciechanów.
Google Scholar

Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J., 2015, Wzory jedzenia a struktura społeczna, Warszawa.
Google Scholar

Drożdż A., Stolična R. (red.), 2010, Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, Cieszyn–Katowice–Brno.
Google Scholar

Drzał-Sierocka A. (red.), 2014, W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej, Gdańsk.
Google Scholar

Eichstaedt J. (red.), Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, Ożarów.
Google Scholar

Gęsina T., Wilczek W. (red.), 2018, Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś, Katowice.
Google Scholar

Gorgol Z., 1998, Lubelska kuchnia regionalna, Lublin.
Google Scholar

Jędrzejewski P., Magiera P., Skrężyna K., Szuster G. (red.), 2016, Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, Kraków.
Google Scholar

Kamler A., Pietrzkiewicz D., Seroka K. (red.), 2018, Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, Warszawa.
Google Scholar

Kowalska-Lewicka A. (red.), 1973, Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków.
Google Scholar

Kowalski P. (red.), 1998, Oczywisty urok biesiadowania, Wrocław.
Google Scholar

Kowalski P., 2000, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław.
Google Scholar

Kowalski P., 2002, Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce, Wrocław.
Google Scholar

Krupa-Ławrynowicz A., Orszulak-Dudkowska K. (red.), 2019, W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni, Łódź.
Google Scholar

Kubiak I., Kubiak K., 1981, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa.
Google Scholar

Lis H., Lis P., 2009, Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko..., Kraków.
Google Scholar

Lis H., Lis P., 2015, Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków, Warszawa.
Google Scholar

Łeńska-Bąk K. (red.), 2007, Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, Opole.
Google Scholar

Łeńska-Bąk K., 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach... Historia kultury sub speciae culinaria, Opole.
Google Scholar

Łozińscy M. i J., 2012, Historia polskiego smaku. Kuchnia, stół, obyczaje, Warszawa.
Google Scholar

Michalak A., 2017, O dobrym jedzeniu. Opowieści z pola, ogrodu i lasu, Wołowiec.
Google Scholar

Mironiuk-Nikolska A., 2007, Kuchnia polska – jak powstaje tradycyjny smak, Warszawa.
Google Scholar

Ogrodowska B., 2012, Tradycje polskiego stołu, Warszawa, wyd. II popr.
Google Scholar

Stegner T. (red.), 2003, W kuchni i za stołem. Dystanse i przenikanie kultur, Gdańsk.
Google Scholar

Straczuk J., 2013, Wspólnota stołu. O integracyjnych właściwościach pożywienia, [w:] tejże, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Toruń, s. 163–274.
Google Scholar

Szromba-Rysowa Z., 1978, Pożywienie ludności wiejskiej na Śląsku, Wrocław.
Google Scholar

Świtała-Trybek D., Przymuszała L., 2018, „Dobry żur, kiej w nim szczur”. Dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Opole.
Google Scholar

Żarski W., Piasecki T. (red.), 2016, Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Wrocław.
Google Scholar

Żychlińska J., Głowacka-Penczyńska A. (red.), 2018, Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, Bydgoszcz.
Google Scholar