Boskie a diabelskie – na podstawie polskich przysłów i frazeologizmów

Main Article Content

Renata Dźwigoł

Abstrakt


The paper analyzes proverbs and idiomatic expressions that present relations between God and the Devil. It is commonly believed that the forces of good (God) and of evil (the Devil) are clearly separated (the formula: GOD AND the DEVIL). God creates and symbolizes all that is good, while the Devil perpetrates and stands for evil. Man has to choose (the formula: GOD OR the DEVIL). Although the choice seems obvious (the formula: GOD ABOVE the DEVIL), man chooses wrong (the formulas: BOTH GOD AND the DEVIL; the DEVIL INSTEAD OF GOD) or makes no choice at all (the formula: NEITHER GOD NOR the DEVIL). The clear order of things (the divine and the devilish apart) may also be destroyed when man gives vent to his feelings. In expressive idiomatic expressions the words God and Devil are interchangeable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dźwigoł, R. (2011) „Boskie a diabelskie – na podstawie polskich przysłów i frazeologizmów”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (6). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5074 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Długosz K., 2007, Językowy obraz diabła w przysłowiach, „Prace Filologiczne”, t. 53, s. 153–158.
Google Scholar

Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego Opole, 4–6 września 1996 r., 1996, red. W. Chlebda, S. Kochman, Opole.
Google Scholar

Iwczenko J., 2005, Funkcje oraz predykaty diabła we frazeologii polskiej i ukraińskiej. Rekonstrukcja wyobrażeń ludowych, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń, s. 211–217.
Google Scholar

Івченко Ярослава А., 2007, Образ чорта у польській фразеологічній та пареміологічній картині світу, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole, s. 213–218.
Google Scholar

Różańska K. (� Szostak), 2007, Językowo-kulturowy obraz Boga we frazeologii i paremiologii języka polskiego i rosyjskiego (II), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 34, s. 73–98.
Google Scholar

Różańska K. (� Szostak), 2008, Konfrontacja polsko-rosyjska na przykładzie wybranych frazeologizmów i przysłów odnoszących się do Boga, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław, s. 377–391.
Google Scholar

Skorupska-Raczyńska E., 2008, Językowy obraz diabła w polszczyźnie ogólnej, [w:] Szatan w religii i kulturze, red. ks. S. Bukalski, Szczecin, s. 187–200.
Google Scholar

Szostak K., 2006, Językowo-kulturowy obraz Boga we frazeologii i paremiologii języka polskiego i rosyjskiego (I), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", t.32, s.113 - 132.
Google Scholar