Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb

Main Article Content

Magdalena Płusa
https://orcid.org/0000-0001-6528-3417

Abstrakt

The subject of research in the following article are the names of fishing devices, presented by Józef Weyssenhoff in his novel entitled Puszcza (1913). From the rich resources of lexical and semantic regionalisms, the author chose three names: bołt, dorożka and trehubica, documented in the work and related to the topics of shooting and hunting - the subjects that the author was well acquainted with. On the basis of Weyssenhoff’s comments placed in the footnotes and remarks introduced to the main text of the novel, the meaning that the given words assume in the language of fishermen in Polesie was determined. The information obtained in this way was then compared with the content included in the dictionaries of the Polish language and dialect, as well as in important collections of borderline vocabulary: dictionary sources and mono-graphs of the Polish language used in the area of North Borderline.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Płusa, M. (2019) „Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (14), s. 157–169. doi: 10.24917/20831765.14.14.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Danowska E., 2015, Józef Weyssenhoff (1860−1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, Kielce.
Google Scholar

Fischer A., 1926, Podręcznik etnografji Polski, Lwów−Warszawa−Kraków.
Google Scholar

Grek-Pabisowa I. i in., 2008, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Warszawa.
Google Scholar

Janiak B., 1995, Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie gwary Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka, fonologia, słownictwo, Łódź.
Google Scholar

Karolczuk-Kędzierska M. (red.), 2004, Encyklopedia Kresów, Kraków.
Google Scholar

Kieniewicz A., 1989, Nad Prypecią dawno temu... Wspomnienia z zamierzchłej przeszłości, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź.
Google Scholar

Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Kielce.
Google Scholar

Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI−XX w., Warszawa−Kraków.
Google Scholar

Ossowski L., 1932, Białoruszczyzna w Puszczy Józefa Weyssenhoffa, „Język Polski” XVII, s. 65−68.
Google Scholar

Piszczkowski M., 1934, Polesie J. Weyssenhoffa, „Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy”, t. XIX, nr 6, s. 110−116.
Google Scholar

Rodziewicz G., 1895, Rybactwo na Litwie, „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficz-ny” IX, s. 92−99.
Google Scholar

Sawaniewska-Mochowa Z., 2002, Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku, Bydgoszcz.
Google Scholar

Sobierajski Z. (red.), 1996, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. IX, Rybołówstwo, Poznań.
Google Scholar

Szypowska I., 1976, Weyssenhoff, Warszawa.
Google Scholar

Turska H.,1939/1982, O powstaniu polskich obszarów na Wileńszczyźnie, przedruk zachowanego z 1939 r. fragmentu rozprawy Studia nad polszczyzną kresową, t. I, s. 19−121.
Google Scholar

Weyssenhoff J., [1925], Mój pamiętnik literacki, Poznań−Warszawa−Wilno−Lublin.
Google Scholar