Badania historycznojęzykowe w siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Main Article Content

Maciej Mączyński

Abstrakt

The article illustrates the history of the Department of Polish Language at the Pedagogical University of Cracow. The author presents the scholars who, while working in the Department, greatly contributed to the development of Polish linguistics. Additionally, he summarizes their main research works.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mączyński, M. (2016) „Badania historycznojęzykowe w siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5158 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bednarczuk L., 2008, Siłaczka naszych czasów, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 4, s. 3–7.
Google Scholar

Bednarczuk L., 2014, Życie i dzieło Eugeniusza Pawłowskiego, [w:] Język w środowisku wiejskim. W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, t. 1, red. M. Mączyński, E. Horyń, Kraków, s. 15–29.
Google Scholar

Błasiak-Tytuła M., 2013, Bibliografia prac Profesora Edwarda Stachurskiego, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 8, s. 5–8.
Google Scholar

Kobylińska J., 1997, Prof. dr hab. Maria Schabowska (1 V 1925–16 IX 1995), ,,Język Polski”, nr 1, s. 50–51.
Google Scholar

Kobylińska J., 2013, Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804, Kraków.
Google Scholar

Koziara S., 1997, Bibliografia prac prof. dr hab. Marii Schabowskiej, ,,Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze”, t. 9, s. 11–14.
Google Scholar

Mączyński M., 2002, Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 1, s. 9–15.
Google Scholar

Nitsch K., 1958, Co to jest dialektologia historyczna?, [w:] Wybór pism polonistycznych, t. 4, Wrocław-Kraków.
Google Scholar

Obrzut-Rachwałowa M., Horyń E., 2014, Bibliografia prac profesora Eugeniusza Pawłowskiego, [w:] Język w środowisku wiejskim. W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, red. M. Mączyński, E. Horyń, t. 1, Kraków, s. 95–102 (do 1973 r. zebrała M. Obrzut-Rachwałowa; od 1974 r. uzupełniła E. Horyń).
Google Scholar

Pawłowska-Jaroń H., 2011, Bibliografia prac profesora Jana Ożdżyńskiego, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”, t. 4, s. 7–17.
Google Scholar

Skubalanka T., 1977, Styl językowy komedii Aleksandra Fredry, ,,Pamiętnik Literacki”, t. 68, z. 2, s. 129–139.
Google Scholar

Stachurski E., 1994, Bibliografia prac profesor Marii Zarębiny (obejmuje lata 1952–1994), ,,Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze”, t. 8, s. 13–20.
Google Scholar

Stachurski E., 2004, Bibliografia prac Profesor Marii Zarębiny (od roku 1995), ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 2, s. 9–12.
Google Scholar

Zaleski J., 1999, Kronika życia. Monasterzyska-Krzeszowice-Kraków, oprac. i przygotował do druku T. Zaleski, Kraków.
Google Scholar