Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich – na materiale wspomnień

Main Article Content

Renata Przybylska

Abstrakt

The article is between onomastics and sociolinguistics. The author shows the informal forms of names, which are used in Polish family of landed gentry in the beginning of XX century. The author carried out a word-formation analysis of a large collection of these forms, selected from three memory books. The article is an important contribution to the knowledge of the riches of the diminutives, which Poles in different epochs and environments have addressed themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylska, R. (2017) „Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich – na materiale wspomnień”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (12). doi: 10.24917/20831765.12.22.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bubak J., 1993, Księga naszych imion, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Kucała M., 1996, Franciszek i inne imiona na -ek, „Język Polski” LXXVI, s. 248–253.
Google Scholar

Łysakowski T., 2005, Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja, Warszawa.
Google Scholar

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.
Google Scholar

Przybylska R., 2007, Obiegowe formy imion – chaos czy system? [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów, s. 97–103.
Google Scholar

Przybylska R., 2016, Imiona i przezwiska w rodzinie ziemiańskiej – na marginesie wspomnień Anny Rey Potockiej, [w:] Lingua et gaudium, Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi, red. M. Zaśko-Zielińska, M. Misiak, J. Kamieniecki, T. Piekot, Wrocław, s. 291–296.
Google Scholar

Umińska-Tytoń E., 1986, Sposoby tworzenia form pochodnych od imion chrzestnych, „Onomastica” XXXI, s. 87–114.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, [w:] Język – umysł – kultura, red. Wróbel H., 1973, Schematy słowotwórcze polskich hipokorystyków, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 35, Katowice, s. 27–48.
Google Scholar

Zaręba A., 1957, Polskie imiona ludowe, „Onomastica” III, s. 129–178.
Google Scholar

Zaręba A., 1959, Polskie imiona ludowe, „Onomastica” V, s. 373–408.
Google Scholar