O firmonimach po nowemu – co Mikołaj Rej wniósł do współczesnej onomastyki. Patryk Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno‑wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, ss. 288

Main Article Content

Renata Przybylska
https://orcid.org/0000-0001-7787-6383

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylska, R. (2023) „O firmonimach po nowemu – co Mikołaj Rej wniósł do współczesnej onomastyki. Patryk Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno‑wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, ss. 288”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 339–344. doi: 10.24917/20831765.18.25.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Dombrowski A., 2015, Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów: analiza semantyczna, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, nr 9, s. 31–41.
Google Scholar

Gałkowski A., 2011, Chrematonimia w funkcji kulturowo‑użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.
Google Scholar

Graf M., 2015, Literackie nie‑nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Poznań.
Google Scholar

Młynarczyk E., 2016, Modne nazwy firmowe na przykładzie nazw salonów kosmetycznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Kultura komunikacji językowej. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi”, nr 32, s. 117–125.
Google Scholar

Przybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” LXXII, z. 2–3, s. 138–151.
Google Scholar

Rutkiewicz‑Hanczewska M., 2013, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno‑komunikatywnej, Poznań.
Google Scholar

Rutkiewicz‑Hanczewska M., 2014, Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane profesor Irenie Sarnowskiej‑Giefing”, nr 27, s. 135–144.
Google Scholar

Rzetelska‑Feleszko E., 1998, Obecne nazwy firmowe w Polsce i w Europie, „Onomastica” XLIII, s. 267–281.
Google Scholar

Rzetelska‑Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo‑usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
Google Scholar