Leksykograficzne wędrówki pąci i peregrynacji

Main Article Content

Jolanta Migdał
https://orcid.org/0000-0002-4103-6355

Abstrakt

The article presents a lexicographical history of two word families: pąć and peregrynacja. It has been demonstrated how these families evolved quantitatively at various periods of the development of the Polish language, how the semantics of lexemes functioning in these aggregates changed. The analysed material has been excerpted from historical and modern general language dictionaries and etymological dictionaries of Polish as well as from expert publications in the field of religious studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J. (2018) „Leksykograficzne wędrówki pąci i peregrynacji”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 100–106. doi: 10.24917/20831765.13.9.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
Google Scholar

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Bralczyk J., red., 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa.
Google Scholar

Brückner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Linde S.B., 1807–1814, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa.
Google Scholar

Mańczak W., 2017, Polski słownik etymologiczny, Kraków.
Google Scholar

Matuszczyk B., 2017, Archaizmy leksykalne (*) w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej, Gdańsk.
Google Scholar

Rzepka W.R., Walczak B., 1983, Formy fleksyjne kwalifikowane jako archaizmy w „Słowniku” Lindego, „Studia Polonistyczne” X, s. 105–131.
Google Scholar

Urbańczyk S., Kucała M., red., 1999, Encyklopedia języka polskiego, wyd. trzecie poprawione i uzupełnione, Wrocław, s. 358.
Google Scholar