Redaktorzy tematyczni tomu 13: Marceli Olma, Magdalena Puda-Blokesz

Opublikowane: 2018-01-19

Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza – w normie i w zaburzeniach

Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak

107-116

Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się

Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik

107-116

O regionalizmach tytka i tyta

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

117-127