Od Jana Gutenberga do gutenberg.org – Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka- -Janowicz: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia)

Main Article Content

Wiktor J. Darasz

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Darasz, W. J. (2018) „Od Jana Gutenberga do gutenberg.org – Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka- -Janowicz: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 175–180. doi: 10.24917/20831765.13.16.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
Google Scholar

Urbańczyk S., 1964 (wyd. II – 1967), Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Wrocław.
Google Scholar

Urbańczyk S. (część I–II), Sieradzka-Baziur B. (część III), 2000, Słowniki i encyklopedie, ich rodzaje i użyteczność, Kraków.
Google Scholar

Żmigrodzki P. i in. (red.), 2018, Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja,zasady opracowania, Kraków.
Google Scholar