Średnio- i nowopolskie nazwy dolegliwości kobiecych

Main Article Content

Zuzanna Krótki

Abstrakt

In the herein article the forty-four lexical units were analysed thoroughly by semasiological method. They were coupled with the middle and modern-Polish ‘women’s trouble’. The written material was gathered throughout based upon the formal structure of collected lexemes. It turned out that the investigated units concentrated around six fields: 1. Uterus, 2. Secre- tions, 3. Breath, 4. Pain, 5. Time, 6. Woman. The primary meaning of many analysed appellations were neutral, they were concerned mainly with the physical ailments. Around the 19th century the researched units were correlated with the hysteria. The ongoing and signalized semantic change was influenced by the socio-cultural factors. The fashion of that time contributed deeply to the manifestation of these supposed women’s maladies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krótki, Z. (2018) „Średnio- i nowopolskie nazwy dolegliwości kobiecych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 74–86. doi: 10.24917/20831765.13.7.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

De Bienville M.-D.-T., 2015, Nimfomania czyli traktat o szale macicznym, przeł. T. Strożyński, Gdańsk.
Google Scholar

Engelking A., 1985, Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci). „Przegląd Humanistyczny” nr 4, s. 115–129.
Google Scholar

Fischer J., 2013, Melancholia, choroba, szaleństwo – kompleks staropolskiego poety metafizycznego: idee, inspiracje, motywy, postawy, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2, s. 171–190.
Google Scholar

Kleszczowa K., 1993, Izolowanie leksyki erotycznej, [w:] Eros, psyche, seks, red. R. Piętkowa, Katowice, s. 77–86.
Google Scholar

Klibansky R., Panofsky E., Saxl F., 2009, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. A. Kryczyńska, Kraków.
Google Scholar

Korpysz T., 2015, Rozwój semantyczny rzeczownika „humor” w polszczyźnie. Przegląd leksykograficzny, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, s. 287–301.
Google Scholar

Krótki Z., 2017, Nazwy gier karcianych w dobie średniopolskiej, „Poradnik Językowy”, s. 30–43.
Google Scholar

Krótki Z., 2017, Nazwy syfilisu w dawnej polszczyźnie, „Przegląd Humanistyczny”, s. 269–284.
Google Scholar

Kuchowicz Z., 1982, Miłość staropolska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

Stojek-Sawicka K., 2014, O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej, Warszawa.
Google Scholar

Wieczorek K., 2000, Poczucie humoru a filozofia, [w:] Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole, s. 13–25.
Google Scholar