Wokół trwałości i zmienności słownictwa młodzieżowego – Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180.

Main Article Content

Ewa Horyń
Ewa Zmuda

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horyń, E. i Zmuda, E. (2018) „Wokół trwałości i zmienności słownictwa młodzieżowego – Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180. ”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (13), s. 181–186. doi: 10.24917/20831765.13.17.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Cygal-Krupa Z., Choińska K., Pachowicz M., 2016, Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny: słownictwo rzadsze, t. 1 i 2, Tarnów.
Google Scholar

Czarnecka K., 2000, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Poznań.
Google Scholar

Grabias S., 2003, Języka w zachowaniach społecznych, Lublin.
Google Scholar

Karwatowska M., 2001, Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Lublin.
Google Scholar

Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin.
Google Scholar

Kowalikowa J., 1991, Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa, Kraków.
Google Scholar

Markowski A. red., 2012a, Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., 2012b, Wykłady z leksykologii, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., Pawelec R. red., 2012c, Oblicza polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>