Współczesny czeski przekład biblijny: metamorfozy metody i kształtu

Main Article Content

Josef Bartoň

Abstrakt

The article presents the emergence and development of the modern Czech Biblical transla- tion. From the beginning of the 20th century to the present day 10 completely new Czech translations of the Old Testament, 16 translations of the New Testament and a whole series of translations of single Biblical books came into being and were published.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bartoň, J. (2016) „Współczesny czeski przekład biblijny: metamorfozy metody i kształtu ”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5360 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartoň J., 2009, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha.
Google Scholar

Bartoň J., 2010, Století moderního českého biblického překladu (1909–2009), „Listy Filologické”, t. 133, s. 53–77.
Google Scholar

Bartoň J., 2013a, Český jazyk v „dotyku transcendence”. Problémy nového biblického stylu, [w:] Myšlení o transcendenci, red. M. Ryšková, M. Mikulicová, Červený Kostelec, s. 221–242.
Google Scholar

Bartoň J. 2013b, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989, Praha.
Google Scholar

Bartoň J. 2016, Promĕny českého biblického textu v moderni dobĕ, [v:] K metodike nového prekladu Svätého pisma do slovenčiny, red. R. Lapko, Mahtomedi, MN, USA, s. 118–148.
Google Scholar

Dittmann R., 2012, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc.
Google Scholar

Hejčl J., 1913, Překlad Starého zákona do češtiny, Hlídka, t. 30, s. 1– 4.
Google Scholar

Jeruzalémská bible, 2009, přek. F. X. Halas, D. Halasová, Praha.
Google Scholar

Kyas V., 1997, Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha.
Google Scholar

Merell J., 1955, Na okraj Hegerova překladu Starého zákona, ,,Duchovní pastýř”, t. 5.
Google Scholar

Nový zákon, přeložil Rudolf Col, 1948, ,,Časopis Katolického Duchovenstva”, t. 88.
Google Scholar

Petrů O. M., 1948, Škrabalův překlad Nového zákona, ,,Na Hlubinu”, t. 22, s. 331–334.
Google Scholar

Petrů O. M., 1953, Nový český překlad Apoštoláře, ,,Vinculum“, t. 3, s. 6–8.
Google Scholar

Pokorný P., 1994, Český ekumenický překlad Písma, [w:] Česká bible v dějinách evropské kultury, red. H. Pavlincová, D. Papoušek, Brno, s. 11–16.
Google Scholar

Žilka F., 1930, Nový překlad Nového zákona, [w:] Jubilejní ročenka Kalicha, red. F. Kučera, J.B. Šimek, V.J. Tachecí, Praha, s. 57–60.
Google Scholar