Regionalne odmienności fonetyczne w świadomości językowej użytkowników Internetu

Main Article Content

Renata Kucharzyk
https://orcid.org/0000-0003-3197-0336

Abstrakt

The article attempts to show what place phonetic phenomena occupy in the linguistic awareness of Poles. One aspect of the issue is analysed, namely how people without linguistic education treat regional pronunciation peculiarities. It is shown which phonetic phenomena are present in the linguistic awareness of non ‑philologists (e.g. intonation, accent, rate of speech, numerous features of dialectal pronunciation, hypercorrect realisations), how internauts write about phonetic regionalisms and dialectisms and how they evaluate these phenomena. The analysis makes use of the metalinguistic comments of Internet users published in various forums and blogs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kucharzyk, R. (2023) „Regionalne odmienności fonetyczne w świadomości językowej użytkowników Internetu”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 205–220. doi: 10.24917/20831765.18.16.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bartol ‑Jarosińska D., 1986, Świadomość językowa robotników warszawskich. Studium leksykalno ‑semantyczne, Warszawa.
Google Scholar

Cygan S., 2011, Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce.
Google Scholar

Czarnecka K., 2000, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Poznań.
Google Scholar

Dunaj B., 2006, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 86, s. 161–172.
Google Scholar

Kucharzyk R., 2019, Gwara – tradycja czy obciach? Spojrzenie młodych kobiet (na materiale z forów internetowych), „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 7–19.
Google Scholar

Kurek H., 2008, Regionalizmy fonetyczne w polszczyźnie mówionej inteligencji krakowskiej, [w:] Leges sapere: studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka ‑Wystrychowska, A. Kremer, Kraków, s. 221–230.
Google Scholar

Lustanski J., 2021, Jak można badać potoczną świadomość językową, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 58–75.
Google Scholar

Lustański J., 2021, Wymiary potocznej świadomości językowej i relacje między nimi, „Socjolingwistyka” 35, s. 283–302.
Google Scholar

Maćkowiak K., 2011, U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań.
Google Scholar

Maćkowiak K., 2020, Podstawowe problemy teorii świadomości językowej, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 29–45.
Google Scholar

Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.
Google Scholar

Markowski A., 2005, Regionalizmy, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa, s. 1657–1658.
Google Scholar

Preston D.R., 1996, Whaddayaknow? The Modes of Folk Linguistic Awareness, „Language Awareness” 5 (1), s. 40–74, https://english.okstate.edu/images/Documents/Preston/Perceptual_Dialectology/Preston_1996.pdf (dostęp 16.02.2022).
Google Scholar

Rocławski B., 1980, Ze studiów nad świadomością fonetyczną Polaków, [w:] Socjolingwistyka 3. Analizy i syntezy, red. W. Lubaś, Warszawa–Kraków–Katowice, s. 161–167.
Google Scholar

Ruszkowski M., 2014, Typy wariantywności w języku polskim, „Respectus Philologicus” 25 (30), s. 53–62.
Google Scholar

Sagan ‑Bielawa M., 2014, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków.
Google Scholar

Sokólska U., 2017, O, mowo polska, ty ziele rodzime… Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok.
Google Scholar

Świerczewska G., 2022, Językoznawstwo naiwne – próba zarysowania teorii nieeksperckiego spojrzenia na język, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 52–66.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Wyderka B., 2001, Odmiany regionalne, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 422–439.
Google Scholar

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Google Scholar

http://wielodzietni.org/discussion/11189/poprawna‑polszczyzna‑czyli‑wielki‑smrod‑u‑niemcow/p6
Google Scholar

http://www.missfashion.pl/forum/t94,3‑gwary‑i‑regionalizmy.htm
Google Scholar

https://bezpukania.wordpress.com/2020/04/22/ty‑kacialo‑mowa‑cie‑zdradza/
Google Scholar

https://f.kafeteria.pl/temat/f1/czy‑to‑jest‑jezyk‑polski‑regionalizm‑czy‑moze‑nieuctwo‑p_5504228
Google Scholar

https://f.kafeteria.pl/temat‑4378081‑gardze‑ludzmi‑ktorzy‑mowia‑cweter‑zamiast‑sweter/
Google Scholar

https://f.kafeteria.pl/temat‑5681764‑slowa‑zdradzajace‑wiejskie‑pochodzenie/?page=3
Google Scholar

https://f.kafeteria.pl/temat‑6760019‑po‑lewo‑po‑prawo‑po‑jakiemu‑wy‑ludzie‑mowicie‑wiesniactwoalbona‑dworzu/?page=2
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,210,16473207,16473207,Jakie_bledy_jezykowe_denerwuja_Was_najbardziej_.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,253,26340824,26340824,regionalizmy_lubelsko_chelmskie.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,25788,137597446,137597446,Gwara_poznanska_z_Borejkowie.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,384,86209745,86209745,Blednie_wypowiadane_slowa_powiedzenia_stwierdzen.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,567,161705113,161705113,Wasz_ulubiony_regionalizm.html#p161706289
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,567,170343585,170343585,Gwary_polskie.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,567,171455738,171455738,Wsiowe_zwroty.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,61,12201721,12201721,lokalna_gwara.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,61,42880869,42880869,gwara_krakowska_.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,62,37515938,37515938,Gwara_lubelska.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,66,4495158,4495158,_Plocki_dialekt_.html
Google Scholar

https://forum.gazeta.pl/forum/w,72,6464183,6464183,czy_Wroclawianie_to_Slazacy_.html
Google Scholar

https://forum.gram.pl/temat/4619‑gwara‑czyli‑najpiekniejsze‑jezyki‑polski/?page=2
Google Scholar

https://forum.inwestycje.kielce.pl/viewtopic.php?t=2687&start=105
Google Scholar

https://m‑forum.pl/topic/2398‑przeszkadza‑wam‑gwara/page/4/
Google Scholar

https://wszczecinie.pl/z‑notatnika‑flegmatyka‑szczecin‑smutnym‑miastem‑jest/18034
Google Scholar