Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo. Rekonesans onomastyczno-kulturowy

Main Article Content

Bogusław Skowronek

Abstrakt

In the article, I discuss the names of disco polo bands (disco polo is a kind of Polish pop music) and songs. I analyse the names from the linguistic and cultural perspective. I also highlight the external contexts. I also treat the onomastic layer of disco polo as a sign of cognitive conceptualisations, being the basis of the creation of images of the world in the lyrics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2022) „Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo. Rekonesans onomastyczno-kulturowy”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 235–244. doi: 10.24917/20831765.17.18.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Borys M., 2015, Polski Bayer. Obrazy disco polo w latach 90., „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 11, s. 1–21.
Google Scholar

Borys M., 2019, Polski Bajer. Disco polo i lata 90., Warszawa.
Google Scholar

Czernek P., 2016, Nazwy polskich zespołów muzycznych (na przykładzie grup powstałych w latach 1980-2000), niepublikowana praca doktorska.
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Filar W., 2014, Fenomen muzyki disco polo w kontekście polskiej kultury popularnej lat 90., „Kultura Popularna”, nr 1, s. 102–119.
Google Scholar

Kuligowski W., 2002, Popkultura jako źródło tożsamości, „Kultura Popularna”, nr 0, s. 19–26.
Google Scholar

Łączniak J., 2017, Dyskursywny obraz miłości w tekstach disco polo z lat 2014–2016, „Dziennikarstwo i Media”, nr 8, s. 79–100.
Google Scholar

Narębska M., 1997, Leksyka tekstów nurtu disco polo, „Literatura Ludowa” 1997, nr 6, s. 33–53.
Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A., 1998, Nazwy współczesnych polskich zespołów muzycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze”, z. 2, s. 38–44.
Google Scholar

Perez C.C., 2020, Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, tłum. A. Sak, Kraków.
Google Scholar

Skowronek B., 2010, Nie elitarna, nie popularna – po prostu kultura, „Polonistyka”, nr 5, s. 6–12.
Google Scholar

Skowronek K., Rutkowski M., 2004, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków.
Google Scholar

Skowronek B., Zborowska N., 2021, Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa, Kraków.
Google Scholar

Storey J., 2003, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. i red. J. Barański, Kraków.
Google Scholar