Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy

Main Article Content

Bogusław Skowronek

Abstrakt

In the article I discuss the problem of contemporary Polish political communication. In its communicative dimension, the contemporary mediatized reality has become an area of func- tioning of polarized and linguistically and ideologically separate communities: media broad- casters with their offer and separate recipient groups (with different competencies). The polarity of worldview and its linguistic realizations is the most visible in the Polish official political discourse. In the media it is realized mostly by linguistic activities of purely ideolog- ical character. Such polarized political discourse of the media has led to ideologically charged ‘double vision’ of reality and its conceptualization ‘Us - Them’ being the most characteristic trait of the contemporary media communication in our country. The phenomena discussed above, typical for current political discourse, are worrying because they draw our attention to a linguistic - and seemingly historical - category: to newspeak.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2016) „Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5165 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków.
Google Scholar

Bralczyk J., Wasilewski J., 2008, Język w mediach. Medialność języka, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków, s. 379–404.
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Fleischer M., 2003, Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, [w:] Język w kręgu wartości, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 107–143.
Google Scholar

Głowiński M., 2001, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 173–182.
Google Scholar

Jenkins H., 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.
Google Scholar

Kamińska-Szmaj I., 2007, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław.
Google Scholar

Kępa-Figura D., Nowak P., 2006, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 51–62.
Google Scholar

Kiklewicz A., 2013, Polskie dyskursy współczesności: między językiem a kontekstem, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska – procesy – tendencje, red. A. Dunin-Dutkowska, A. Małyska, Lublin, s. 341–363.
Google Scholar

Kudra B., 2015, Wartości jako „joker komunikacyjny”, [w:] Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin, s. 243–250.
Google Scholar

Miczka T., 2005, Kultura w styku KISS. Pierwsze, czyli proste – Keep it simple, stupid!, [w:] Nowe media. Nowe w mediach 1. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław, s. 87–95.
Google Scholar

Pisarek W., 2002, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.
Google Scholar

Pisarek W., 2007, O nowomowie inaczej, [w:] idem, O mediach i języku, Kraków s. 356–368.
Google Scholar

Pisarek W. (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
Google Scholar

Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zimny R., Nowak P., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.
Google Scholar