Z klasztornego archiwum – analiza pragmalingwistyczna... siedemnastowiecznego Obiecadła duchownego

Main Article Content

Ewa Zmuda

Abstrakt

The paper contains the analysis of a fragment of a seventeenth-century monument - a prayer book written by a nun-Carmelite. The selected part: Obiecadło duchowne... is a certain entity, and it stands out from the whole monument due to its form - Abecedarius. The article presents pragmalinguistic view on this text. From the described aspects, one can list: what the analyzed passage says about the sender and the recipient, what was the communication goal of the writer, what type of speech acts the text represents, what functionalities it includes, as well as how the text was formed in terms of language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmuda, E. (2014) „Z klasztornego archiwum – analiza pragmalingwistyczna. siedemnastowiecznego Obiecadła duchownego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (9). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5139 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Barańczak S., 1975, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość”, nr 7, s. 44–57.
Google Scholar

Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Google Scholar

Borkowska M., 1980, Mniszki, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Borkowska M., 2002, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Górski K., Borkowska M., 1984, Historiografia zakonna a wzorce świętości w XVII w., „Textus et Studia”, t. XV, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Google Scholar

Kaczor-Scheitler K., 2007, Rękopiśmienne zbiory krakowskiej Biblioteki Karmelitanek Bosych, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa, s. 160–166 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, t. 100).
Google Scholar

Kaczor-Scheitler K., 2010, Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 13, s. 77–89.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1999, Historia języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kowalska F., 1993, Dzienniczek: miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
Google Scholar

Koziara S., 2011, Qvo vadis, polszczyzno biblijna? Współczesne przekłady Biblii na język polski w oczach językoznawczy, [w:] Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii, red. R. Pindel, E. Wieczorek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 11–28.
Google Scholar

Léon-Dufour X. (red.), 1990, Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
Google Scholar

Léon-Dufour X., 1998, Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.
Google Scholar

Lurker M., 1989, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
Google Scholar

Marchocka A.M., 2010, Autobiografia mistyczna i inne pisma, oprac. C. Gil, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
Google Scholar

Mączyński M., 2013, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Prokop I., 2010, Aspekty analizy pragmalingwistycznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Sakaguchi A., 2011, Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Sierotwiński S., 1986, Słownik terminów literackich, Wrocław – Warszawa – Kraków -Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Słownik terminów literackich, 2000, red. J. Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Wojtak M., 2011, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów: Wydawnictwo Biblos (Teolingwistyka, t. 9).
Google Scholar

Zmuda E., 2012, Nominacje istot duchowych w pismach wybranych mistyków, Kraków: Wydawnictwo WAM.
Google Scholar