KRAKÓW w derywacji onomastycznej

Main Article Content

Leszek Bednarczuk

Abstrakt

The subject of the paper are derivatives of the name Kraków in toponymy and anthroponymy of Polish and some other languages. They form numerous, varied names (local, regional, ethnic, personal). However, they do not contribute much to the explanation of the name of the city, which, in all likelihood, is derived from the name Krak, supposedly a founder. Attention should also be paid to parallel names from the area of Czech type Krakov, Krakovec, Krakovany, which could indicate their common origin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarczuk , L. (2020) „KRAKÓW w derywacji onomastycznej”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 32–38. doi: 10.24917/20831765.15.2.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Cieślikowa A. (red.), 2006–2016, Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, Kraków.
Google Scholar

Gil G., 1997, Kopce na ziemiach Polski. Od pradziejów po kopiec w Pierzchowcu, Kraków.
Google Scholar

Gedanopedia. Internetowa encyklopedia Gdańska: www.gedanopedia.pl
Google Scholar

Ochmann D., Pałka P., Kwaśnicka-Janowicz A., 2018, Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak – nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp, „Język Polski” XCVIII, nr 3, s. 31–48.
Google Scholar

Profous A., 1947–1960, Místní jména v Čechách – jejich vznik, původní význam a změny, t. 1–5, Praha.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2004, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku, Katowice.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2013, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Kraków.
Google Scholar

Rymut K., 1999–2001, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1–2, Kraków.
Google Scholar

Rymut K., 2003, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Kraków.
Google Scholar

Tyrpa A., 2016, Kraków w gwarach i folklorze, „Polonica” XXXVI, s. 167–180.
Google Scholar

Vanagas A. (red.), 1985–1989, Lietuviu pavardžiu žodynas, t. 1–2, Vilnius.
Google Scholar