Imiona chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej (na materiale z terenu Małopolski)

Main Article Content

Stanisław Koziara
Elżbieta Rudnicka-Fira

Abstrakt

The article is an attempt at a linguistic-cultural approach to the problem of choosing special
names for illegitimate children. The research material was obtained from selected parochial
registers in Malopolska; the time frame of the research is from the 17th century to the middle
of the 20th century. The conducted analyses allowed the authors to point to main tendencies
in the choice of the names in question, which are influenced by religious, custom, and social
factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koziara, S. i Rudnicka-Fira, E. (2010) „Imiona chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej (na materiale z terenu Małopolski)”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5040 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bystroń J.S., 1916, Słowiańskie obrzędy rodzinne, Kraków.
Google Scholar

Bystroń J.S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.
Google Scholar

Fros H., Sowa F., 1988, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków.
Google Scholar

Krawczyk-Tyrpa A., 2004, Imiona zakazane i unikane, [w:] Nazwy mówią, red. M. Pająkowska-Kensik i M. Czachorowska, Bydgoszcz, s. 80–94.
Google Scholar

Malec M., 1998, Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków, s. 97–118.
Google Scholar

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.
Google Scholar

Nowaczyk M., Pater ignotus, czyli sprawa dzieci nieślubnych, www. genealogia polska.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, 2003, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań (Biblia Tysiąclecia).
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2004, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., 2007, Najpopularniejsze imiona żeńskie w średniopolskich dokumentach krakowskich przejawem trwałości tradycji i kultury, „Prace Filologiczne”, LIII, s. 479–486.
Google Scholar

Salij J. o., 1992, Poszukiwania w wierze, Warszawa.
Google Scholar

Imiona chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej... [153]
Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., 2008, Imiona nieślubnych dzieci (na przykładzie rzymskokatolickich ksiąg metrykalnych z dawnych polskich kresów południowo-wschodnich), [w:] Studia Linguistica in honorem Edvardi Breza, Bydgoszcz, s. 282–299.
Google Scholar

Zaręba A., 1957, 1959, Polskie imiona ludowe. Problematyka zagadnienia, cz. I, „Onomastica”,III, z. 1, s. 129–178, z. 2, s. 419–446.
Google Scholar

Zaręba A., 1965, Formy nazwisk żon i dzieci w dialektach języka polskiego „Onomastica”, XI,z. 1–2, s. 320–344.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora