Ziarnko gorczycy – pochodzenie, status i losy frazeologizmu w języku polskim

Main Article Content

Stanisław Koziara

Abstrakt

The article is a linguistic microanalysis of the origins, status and history of a single phraseological unit ziarnko gorczycy (the mustard seed). It is classified thematically in the Polish language as a floristic set expression of Biblical origin. A detailed report on this phraseologism is an opportunity to point out the rhetorical contexts of other Polish Biblical expressions and their lexicographic descriptions. As a lexical unit that represents a thematically specific phraseological group, ziarnko gorczycy allows for additional linguistic and cultural research that points to the pictures of the Biblical world entrenched in the Polish language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koziara, S. (2015) „Ziarnko gorczycy – pochodzenie, status i losy frazeologizmu w języku polskim”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (10). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5147 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Carmignac J. ks., 1987, Problem semityzmów w Ewangeliach synoptycznych, tłum. W. Rapak, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, t. XL, nr 6, s. 516–523.
Google Scholar

Izdebska A., Płuciennik J., 1994, Paradoks w tekście sakralnym, „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 3, s. 215–224.
Google Scholar

Jankowski A. o., 1997, Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków.
Google Scholar

Keener C.S., 2000, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, redakcja naukowa wydania polskiego K. Bardski, W. Chrostowski, tłum. Z. Kościuk, Warszawa.
Google Scholar

Kobielus S., 2006, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków.
Google Scholar

Колоїз Ж.В, Бакум З.П., 2001, Слово Благовісті. Словник-довідник фразем біблійного походження, Кривий Ріг.
Google Scholar

Koziara S., 2009a, Frazeologia biblijna w języku polskim, wyd. 2 poprawione, Łask.
Google Scholar

Koziara S., 2009b, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie filologiczno-normatywne), Kraków.
Google Scholar

Koziara S., 2015, Szkice z polskiej frazeologii biblijnej, Łask.
Google Scholar

Krauss H., 2001, Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych, tłum. i oprac. P. Pachciarek, Warszawa.
Google Scholar

Marecki J., Rotter L. (red.), 2007, Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków.
Google Scholar

Meynet R., 2006, Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego, tłum. T. Kot, [w:] Język Biblii a język współczesny. Praca zbiorowa, red. R. Komurka, Kraków, s. 11–22.
Google Scholar

Nowakowska A., 1996, Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 25–32.
Google Scholar

Nowakowska A., 2005, Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław.
Google Scholar

Ouředník P., 1994, Aniž jest co nového pod sluncem. Slova, rčení a úsloví biblického půvo- du, Praha.
Google Scholar

Romaniuk K. bp, 1990, Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu, Poznań.
Google Scholar

Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław.
Google Scholar

Szczepanowicz B., 2004, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków.
Google Scholar

Wierzbicka A., 2002, Co mówi Jezus? Objaśnienia przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, Warszawa.
Google Scholar

Włodarczyk Z., 2008, Siedem upraw biblijnych i ich symbolika, Kraków.
Google Scholar

Włodarczyk Z., 2011a, Rośliny w przypowieściach Jezusa, [w:] eadem, Przyroda w Biblii „od cedrów do hizopu”, Kraków, s. 163–175.
Google Scholar

Włodarczyk Z., 2011b, Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora