Polska tradycja tradycji w świetle opracowań leksykograficznych

Main Article Content

Krystyna Kowalik

Abstrakt


The aim of the paper is to examine the Polish lexeme ‘tradycja’ [Eng. tradition] in selectedPolish language dictionaries with respect to its historical records and conventional usage.Notably, the syntactic patterns the lexeme enters into are analyzed in detail.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalik, K. (2011) „Polska tradycja tradycji w świetle opracowań leksykograficznych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (6). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5385 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bytniewski P., 1995, Nieobecność sensów. Czy żyjemy jeszcze w jakiejś tradycji?, [w:] Nowoczesność i tradycja, red. T. Szkołut, Lublin, s. 19–31.
Google Scholar

Goćkowski J., 1999, Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków.
Google Scholar

he [G. Herrgott], 1994, Tradycja, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Heider, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa, szp. 1323–1326.
Google Scholar

Inny słownik języka polskiego, 2005, red. M. Bańko, Warszawa.
Google Scholar

Khoura A.T., 1998, Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, tłum. J. Marzęcki, Warszawa.
Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Platt J., 1996, Tradycja literacka, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 628–635.
Google Scholar

Kuhn Th.S., 1985, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tłum. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa.
Google Scholar

Kwiatkowski T., 1985, Społeczne reguły tworzenia tradycji, „Studia Socjologiczne”, z. 3–4, s. 93­–107.
Google Scholar

Łossowska I., 2002, Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści oświecenia w Polsce. Studia i szkice, Warszawa.
Google Scholar

Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, 2006, red. M. Bańko, Warszawa. Szacki J., 1984, Tradycja i nowoczesność, Warszawa.
Google Scholar

Szacki J., 1991a, Dwie strony tradycji, [w:] idem, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa, s 256–263.
Google Scholar

Szacki J., 1991b, Tradycja, [w:] idem, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa, s. 238–255.
Google Scholar

Szacki J., 1991c, Tradycja, [w:] Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław, s. 205–217 (Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku).
Google Scholar

Szkołut T., 1995, Nowoczesność i tradycja. Słowo wstępne, [w:] Nowoczesność i tradycja, red. T. Szkołut, Lublin, s. 7­–15.
Google Scholar

Tarczyński A., 2008, Tradycja. Społeczne doświadczenie przeszłości, Toruń.
Google Scholar

tr [P. Trummer], 1994, Tradycja, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Heider, tłum. i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa, szp. 1323–1326.
Google Scholar

Trojanowiczowa Z., Trybuś K., 2002, Na początku wieku. Rozważania o tradycji, Poznań.
Google Scholar

Waltoś S., 2002, Współczesne szkoły wyższe a tradycja uniwersytecka, [w:] Meandry tradycji - zakręty ponowoczesności, Rzeszów, s. 11–24.
Google Scholar

Inne teksty tego samego autora